Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

Ochrana osobných údajov

Pri vyplňovaní formulárov z dôvodu registrácie do katalógu firiem www.SUPERNAVIGATOR.sk poskytujete svoje osobné údaje alebo údaje o Vašej spoločnosti.

Spoločnosť Supernavigator s.r.o. si uvedomuje dôvernosť poskytnutých informácii a cení si Vaše osobné údaje.

Prehlásenie spoločnosti SUPERNAVIGATOR s.r.o. o nakladaní s dôvernými informáciami

Spoločnosť Supernavigator s.r.o. spracuváva osobné údaje osôb a firiem zaregistrovaných prostredníctvom internetového katalógu firiem www.SUPERNAVIGATOR.sk, ako aj prostredníctvom dotazníkov a ankiet.

Informácie, ktoré nám budú poskytnuté v registračných formulároch, alebo prostredníctvom ankiet použijeme na to, aby sme Vás mohli zaregistrovať do katalógu firiem, zasielať aktuálne informácie o našich službách a propagačné materiály.

Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu spoločnosti Supernavigator s.r.o. a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám alebo organizáciám.

Údaje zverejňované v katalógu firiem si naši klienti majú právo sami upravovať (program 200 a 200+) a zverejňovať prostredníctvom administratívneho rozhrania, ktoré je zabezpečené kryptovaným spojením SSL.

Osoby poskytujúce osobné údaje berú na vedomie, že na požiadanie spoločnosť Supernavigator s.r.o. zlikviduje všetky písomnosti žiadateľa a zverejnené údaje, kedykoľvek po písomnom požiadaní (ak nieje v zmluve uvedené inak).

Internetový katalóg firiem využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov. Je vybavený bezpečnostnými opatreniami proti prienikom z vonku, strate a zneužitiu a je pod našou nepretržitou kontrolou, pričom naše servery sú strážené bezpečnostnou službou 24h denne.